side_banner

Eksperiment

Sammenlignet med traditionelle uorganiske koagulanter har ACH (Aluminium Chlorohydrate) følgende fordele:

● Høj renhed og lavt jernindhold kan opfylde papirfremstilling og kosmetisk produktion.
● Flokker dannes hurtigt og bundfældes hurtigt, hvilket har højere forarbejdningskapacitet end traditionelt produkt.
● Pulverproduktets udseende er hvidt, partiklerne er ensartede, og flydendeheden er god.
● Produktopløsningen har lav turbiditet og god stabilitet.
● Der anvendes en lang række PH-værdier, der spænder fra 5,0 til 9,0.
● Det mindste resterende opløste salt er gavnligt for ionbytterbehandling og højrent vandproduktion.
● Den har stærk tilpasningsevne til ændringer i turbiditet, alkalinitet og indhold af organisk stof.
● God flokkuleringseffekt kan opretholdes for lav temperatur, lav turbiditet vandkvalitet.
● Mængden af ​​restfrit aluminium er lav, og vandkvaliteten efter rensning opfylder kravene i nationale standarder.
● Korrosion er lille, pulveret er let at opløse, bedre end andre lignende produkter.